Buren

Burenoverlast door laadpunt elektrische auto

Twee bevriende echtparen zijn al 8 jaar buren. Na aanschaf door echtpaar A van een elektrische auto ontstaan er problemen. De oplaadplaats voor deze auto is gelegen naast de slaapkamer (op de begane grond) van echtpaar B. Buurman B. is erg sensitief voor geluid en vanwege het gezoem van de oplader slaapt hij slecht. Deze overlast is besproken en buur A. biedt aan op gezette tijden te laden, maar dit kan niet altijd gehonoreerd worden vanwege zijn onregelmatige diensten. Door aanhoudend slaapgebrek kan buurman B. niet meer goed functioneren en vreest hij voor zijn baan. Buurvrouw A. is als gymdocente vanwege een versleten knie arbeidsongeschikt geraakt en verricht nu administratieve werkzaamheden voor haar vriendin buur B. Dit is financieel en mentaal van grote betekenis. De relatie tussen beide vrouwen komt door de toegenomen spanning onder druk te staan. Een en ander dreigt  te escaleren.

Beide partijen hebben er belang bij om via mediation tot een gezamenlijke oplossing te komen en zodoende de relatie te herstellen.